อนาคตการศึกษา

แนวทางการศึกษาของเอเชียในอนาคต

การศึกษาจัดว่าเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมของประชากรในประเทศนั้นๆ ซึ่งจะเห็นว่ามีการสอบด้วยเครื่องมืออันหลากหลายเพื่อจัดอันดับคุณภาพของการศึกษา ในเอเชียเรานั้นแม้จะมีหลายประเทศก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าทางด้านการศึกษา แต่ในอนาคตการศึกษาในเอเชียควรจะเป็นแบบไหน

คำถามสู่ความรู้
การเรียนในฝั่งยุโรปขึ้นชื่อว่าดีกว่าทุกพื้นที่ในโลก เพราะอะไรนั้น คำตอบอยู่ที่วิธีสอนของพวกเค้า การสอนของพวกเค้าเริ่มต้นจากคำถามเพื่อนำไปสู่ความรู้ ด้วยการใช้เครื่องมือในการค้นหาความรู้ จากนั้นก็คำถามอีกครั้งเพื่อสรุป และวิเคราะห์ ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน จนทำให้เกิดความรู้ตกผลึกขึ้นมาใหม่ เมื่อได้ความรู้ใหม่มาก็จะนำไปสู่คำถามต่อไปวนกันไปอย่างนี้ แตกต่างจากสังคมเอเชียที่มักจะเป็นความรู้ก่อน ซึ่งในบางความรู้ที่ผู้เรียนไม่ได้ต้องการได้สงสัยว่าเรียนไปทำไม สุดท้ายความรู้ก็กลายเป็นฝุ่นไป

เทคโนโลยีช่วยสอน
โลกในยุคปัจจุบันจนไปถึงอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า น่าตาของห้องเรียนจะเปลี่ยนไปอย่างมาก ในต่างประเทศมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอนอีกมากมายเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาในอนาคตของเอเชียก็ต้องเป็นไปในรูปแบบนั้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น เทคโนโลยี VR จะช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็นเรื่องราวของที่อันตรายได้แบบไม่อันตรายอย่าง การเกิดภูเขาไฟ เป็นต้น

อนาคตการศึกษา

ความเก่งเฉพาะทาง
การเรียนของเอเชียมักจะมีความคิดความเก่งในลักษณะองค์รวม กล่าวคือ เก่งแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำนวณ ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิทยาศาสตร์ แต่ในอนาคตการศึกษาของเอเชียอาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดนี้ออกไป แทนที่จะเสียเวลาไปเรียนให้เก่งทุกอย่าง สู้เอาเวลาทั้งหมดพุ่งตรงไปยังความเก่งกาจเฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ใครเก่งเทคโนโลยีก็เรียนไปเพื่อสร้างนวัตกรรม สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่า

อาชีพ + ภาษา + เทคโนโลยี
สายอาชีพในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าจะกลายเป็นแผนการเรียนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง แต่การเรียนสายอาชีพในอนาคตของเอเชียนั้นจะไม่ใช่ความเก่งกาจเฉพาะอาชีพอย่างเดียวแล้ว แต่จะต้องมีความสามารถอื่นพ่วงด้วย ซึ่งหลักสำคัญได้แก่ ความสามารถทางภาษาที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) บางรายอาจจะมีภาษาที่ 3 ทั้งในภาษาเอเชีย หรือ ภาษาอื่นในยุโรปก็ได้ เพื่อเอาไว้สื่อสารกับคนทั่วโลก อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ โอกาสให้กับตัวเองได้ ความสามารถที่สองเป็นเทคโนโลยี อาชีพอะไรก็ตามในอนาคตจะต้องเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีไม่มากก็น้อย ดังนั้นคนเรียนสายอาชีพจะต้องสามารถสร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพตัวเองได้ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องสามารถผสานเทคโนโลยีเข้ากับอาชีพของตนเองเพื่อให้ผลงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ เห็นภาพอย่างนี้ใครยังไม่พร้อมต้องเตรียมตัวด่วน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ mnftz.com

Releated